Informatie voor leden

Zoek een pedicure

Zoek een paramedisch pedicure

maxresdefault

Uw voeten onze zorg

Stipezo voor zichtbare kwaliteit

Het motto van Stipezo is “Voor zichtbare kwaliteit” waarmee de kennis en kunde van een voetzorgverlener zichtbaar wordt gemaakt.
Dat doen we door twee verschillende registers te beheren en de geregistreerden zichtbaar op deze site te plaatsen.
 
Een professional sluit zich aan bij een beroepsorganisatie en laat zich opnemen in een register om zichtbaar te zijn als professional. Opname in een register brengt rechten en plichten met zich mee. Stipezo wil zorgen voor een evenwichtige verhouding tussen de rechten en plichten voor de professionals in voetzorgverlening. Kosten en tijdsinvestering moeten in verhouding staan tot het inkomen dat voetzorgverleners hebben en de tijdsinvestering die moet worden geleverd om kennis en kunde op peil te houden. Opname in een register door Stipezo gebeurt op basis van aangetoonde competenties (overleggen van diploma’s en certificaten) en het afleggen van een bedrijfsaudit.
Om te kunnen voldoen aan de vraag voor een duidelijke registratie vanuit de beroepsgroep beheert Stipezo twee registers; het register paramedische voetzorg (RPV) en het pedicure-register (P-R)

Film Stipezo

Stichting pedicure in de zorg

Hoe zet Stipezo zich in voor voetzorgverleners op MBO niveau die werkzaam (willen) zijn in de sector zorg?

Door de belangen van deze groep te vertegenwoordigen bij belangrijke partijen in het beroepenveld.

Door onderwijs en examinering te verzorgen waarbij gecontroleerd wordt op kwaliteit van zowel de onderwijsinstellingen als de docenten.

Door registratie van de professionals in het RPV (Register Paramedisch Voetzorg), zonder extra kosten.

Door samen te werken met andere organisaties, wanneer dit in het belang is van onze geregistreerden.

Door standvastig een eigen koers te volgen, als dit noodzakelijk is voor het bereiken van een doel en voor de instandhouding van de vereiste transparantie en onafhankelijkheid.

Door reële accreditatie-eisen te stellen met een ruim branche-onafhankelijk aanbod.

Interesse of heb je vragen?

Stuur ons een berichtje via ons contactformulier of stuur een mailtje!