In Nederland worden verschillende beroepsnamen gebruikt voor/door professionals die een vorm van voetbehandelingen geven; pedicure, voetverzorger, voetzorgverlener, pedicure+, pedicure ++, pedicure+++, medisch pedicure. Veel van deze namen hebben een relatie met opleiding/modules die worden aangeboden. Erg verwarrend en lastig om maatschappelijke erkenning te krijgen.

PaC als beroepnaam

Vanaf de oprichting van Stipezo is de belangrijkste taak die het bestuur zich heeft gesteld om duidelijkheid te verschaffen in opleidingsniveau en sector waarin professionals werkzaam zijn. Daarmee wordt dan duidelijk wat men van onze professional mag verwachten.

Omdat het bestuur een scheiding binnen de voetbranche wil tussen welness en voetzorg moet onze opleiding niet worden ondergebracht in de sector uiterlijke verzorging maar in de sector zorg en welzijn.

Het woord “pedicure”  is in de beleving van Stipezo teveel verbonden met de uiterlijke verzorging. Een nieuw voorvoegsel aan het woord pedicure (b.v. gespecialiseerde) maakt niet duidelijk wat de professional precies kan en doet.

De beroepsnaam Medisch Pedicure (in de uiterlijke verzorging) vindt Stipezo misleidend en ongewenst omdat het geen nieuwe verbeterde opleiding betreft én de naam de suggestie wekt dat hier sprake is van een medisch beroep. Met deze beroepsnaam zou het beroep Medisch Pedicure als niet BIG geregistreerd beroep hoger op de maatschappelijke ladder staan dan de Podotherapeut die wel een BIG geregistreerd beroep heeft.

Daarom heeft Stipezo de oude beroepsnaam Chiropodist genomen. Juridisch kan deze naam echter aanleiding zijn voor een probleem omdat in sommige Europese landen een Chiropodist een medicus is. Daarom is er gezocht naar een passende toevoeging.

Omdat wij gebruik maken van een scalpel, net als een Arts of Paramedicus, stellen we dat er “paramedische voetbehandelingen” worden uitgevoerd. Daarbij moet je het woord “Paramedisch” zien als “voert een behandeling uit die ook een (para)medicus uitvoert maar behoort zelf niet tot die beroepsgroep”. Dit heeft geleid tot de keuze voor de beroepsnaam Paramedisch Chiropodist.

In Nederland  zijn de erkende paramedische beroepen opgenomen in de Wet-BIG onder artikel 34. Stipezo streeft een opname in de Wet-BIG voor de Paramedisch Chiropodist NIET na. Zij wil een MBO-4 beroep in de markt zetten waarbij het voor zorgvragers, andere zorgberoepen en zorgverzekeraars duidelijk is dat deze professional competent is om (in samenwerking met ketenpartners) de juiste voetzorg/behandeling te kunnen geven.

Interesse of heb je vragen?

Stuur ons een berichtje via ons contactformulier of stuur een mailtje!