Vergoedingen vanuit de zorgverzekeringen.

In Nederland kan voetzorg vergoed worden vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering.

De voetzorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, wordt betaald vanuit de jaarlijks door iedereen betaalde ziektekostenpremie.

Aan de vergoedingen worden zeer strikte voorwaarden verbonden m.b.t. de groep patiënten waarop deze (gratis) voetzorg betrekking heeft, wie de uitvoerende zorgverlener is of mag zijn en hoeveel vergoeding er is voor de noodzakelijke preventieve voetzorg.

Deze voorwaarden worden vastgesteld door overheidsinstanties, soms in de uitvoering ervan in samenspraak met beroepsorganisaties van zorgverleners.

 

Vanuit een aanvullende verzekering bepaalt de zorgverzekeraar wie aanspraak kan maken op de aanvullende verzekering, welke zorgverlener wordt vergoed en wat de hoogte van de vergoeding per behandeling (of per jaar) is. Een aanvullende verzekering sluit een persoon persoonlijk vrijwillig bij een zorgverzekering af.

 

Vanaf 2023 gaat er binnen de basisverzekerde zorg wat veranderen.

Deze zorg is dan niet meer uitsluitend beschikbaar voor diabetespatiënten met zeer verhoogd risico op het ontstaan van complicaties.

Er komt een uitbreiding voor alle patiënten met een onderliggend lijden die een verhoogd risico op het ontstaan van ernstige complicaties aan de voeten hebben.

Het vaststellen wie in aanmerking komt voor deze voetzorg is voorbehouden aan een huisarts of podotherapeut. Een podotherapeut kan en mag een deel van de voetzorg, bestaande uit instrumentele behandeling van de locaties aan de voet waar een verhoogd risico op complicaties aanwezig is, uitbesteden aan een voetzorgverlener.

Aan deze voetzorgverlener zijn voorwaarden m.b.t. kennis en kunde vastgesteld. Deze voetzorgverlener moet geregistreerd en geaccrediteerd zijn in het RPV, KRP of KMV register en met de betreffende podotherapeut een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

Ook wordt alleen de noodzakelijke preventieve voetzorg vergoed, dus niet het knippen van gezonde nagels of verwijderen van eelt dat geen gezondheidsrisico vormt. Wil een patiënt ook de persoonlijke verzorging dan kan het zijn dat hij/zij hiervoor moet bijbetalen. Hiervoor ontvangt de patiënt een factuur.

Interesse of heb je vragen?

Stuur ons een berichtje via ons contactformulier of stuur een mailtje!